STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IQP: Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta, Wtorek, 24 marca (16:39)

Raport bieżący nr 15/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W związku z wydaniem zalecenia przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) dotyczącego m.in. planowania ciągłości działań oraz ujawniania informacji rynkowych w związku z pandemią koronawirusa, Zarząd IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla ciągłości działalności Emitenta. Działalność operacyjna Spółki prowadzona jest bez przeszkód, a w trosce o bezpieczeństwo swoich współpracowników Zarząd Spółki zdecydował się na przejście w tryb pracy zdalnej.

Pomimo braku bezpośredniego zagrożenia aktywności Emitenta i wykonywania bieżących zadań, Zarząd uważnie śledzi otoczenie biznesowe i zdaje sobie sprawę z pogarszającej się sytuacji na rynkach finansowych.

Rynkowe zmiany wynikłe w związku z pandemią koronawirusa i jego następstwami, mogą mieć wpływ na działalność spółek zależnych oraz portfelowych Emitenta.

W związku ze zmianą strategii działalności, która zakłada działalność w zakresie wydawania i produkcji gier na wirtualną rzeczywistość (Virtual Reality - VR) oraz tworzenia aplikacji extended reality (XR), Emitent aktywnie poszukuje wyjść z dotychczasowych inwestycji. W związku z pojawieniem się pandemii koronawirusa istnieje ryzyko, iż nie uda się zakończyć procesu negocjacji i wyjść z poszczególnych inwestycji w najbliższym czasie i proces ten zostanie przesunięty.

Emitent nie dostrzega na chwilę obecną ryzyka związanego z obniżeniem popytu na usługi spółek portfelowych. Działalność spółek portfelowych może być prowadzona w trybie pracy zdalnej, która zapewnia ciągłość operacyjną.

Emitent nie widzi również zagrożenia w realizacji nowej strategii działalności.

Zarząd Spółki będzie na bieżąco analizował sytuację Spółki i jej Grupy Kapitałowej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-24Maciej HazubskiPrezes ZarząduMaciej Hazubski
2020-03-24Wojciech PrzyłęckiWiceprezes ZarząduWojciech Przyłęcki