STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KCH: Utrzymanie w mocy decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno ? Skarbowego w Krakowie z dnia 3 lipca 2019 r. , Wtorek, 24 marca (18:54)

Raport bieżący nr 7/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2019 z dnia 17 lipca 2019 r., w którym Spółka informowała o otrzymaniu w dniu 17 lipca 2019 r. decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Krakowie z dnia 3 lipca 2019 r. o określeniu zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za okres styczeń - listopad 2014 r. w wyniku którego do dopłaty przypada kwota główna 15.791 tys. PLN wraz z odsetkami, informuje, że w dniu 24 marca 2020 r. Spółka otrzymała decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dnia 9 marca 2020 r., w którym ww. decyzja organu pierwszej instancji została utrzymana w mocy. Spółka, opierając się m.in. na stanowisku doradcy podatkowego, nie zgadza się z podejściem wyrażonym w decyzji organu drugiej instancji. Spółka zamierza podjąć niezwłocznie dalsze czynności prawne celem obrony swojego stanowiska, wnosząc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Spółka informuje, że ww. decyzja organu drugiej instancji jest wykonalna.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-24Andrzej ZdebskiPrezes Zarządu
2020-03-24Łukasz AdachWiceprezes Zarządu