STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LKD: Raport roczny LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA, Środa, 25 marca (07:15)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody ze sprzedaży17 89718 5344 1604 344
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-313-1 172-73-275
Zysk (strata) przed opodatkowaniem39 05837 7439 0798 846
Zysk (strata) netto39 52738 2939 1888 974
Zysk na akcję (PLN; EUR)2,1962,1270,5100,499
Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR)2,1962,1270,5100,499
Aktywa389 020479 29091 351111 463
Zobowiązania długoterminowe222 056314 28552 14473 090
Zobowiązania krótkoterminowe3 0534 6217171 075
Kapitał własny163 911160 38438 49037 299
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania