STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LKD: Skonsolidowany Raport roczny LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA, Środa, 25 marca (07:27)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody ze sprzedaży285 859322 43466 45175 566
Zysk (strata) z działalności operacyjnej80 95296 16818 81822 538
Zysk (strata) przed opodatkowaniem75 72388 59117 60320 762
Zysk (strata) netto62 20673 02714 46017 115
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego54 73864 32012 72415 074
Zysk na akcję (PLN/EUR)3,0413,5730,7070,837
Aktywa688 357726 578161 643168 972
Zobowiązania długoterminowe202 260197 44447 49645 917
Zobowiązania krótkoterminowe118 762179 49527 88841 743
Kapitał własny367 335349 63986 25981 311
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego366 793348 05586 13280 943
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania