STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LKD: Rekomendacja Zarządu dotycząca przeznaczenia zysku za 2019 rok na kapitał zapasowy Spółki, Środa, 25 marca (07:57)

Raport bieżący nr 7/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 25.03.2020 r. podjął uchwałę w sprawie wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie całości zysku wypracowanego przez Spółkę w 2019 roku na kapitał zapasowy Spółki.

Zgodnie z przywołaną uchwałą Zarząd zawnioskował, aby całość zysku netto wypracowana przez Spółkę w 2019 r., w łącznej kwocie 39 526 890,19 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych dziewiętnaście groszy), została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

Powyższa rekomendacja uzasadniona jest aktualną sytuacją związaną z pandemią wirusa SARS-CoV-2, która negatywnie wpływa na sytuację gospodarczą kraju, a także otoczenie ekonomiczne Spółki. Pandemia przyczyni się do utrudnienia realizacji inwestycji deweloperskich, jednak na chwilę obecną dokładne skutki rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 są trudne do przewidzenia. Przeznaczenie zysku za 2019 rok na kapitał zapasowy Spółki, umożliwi zabezpieczenie sytuacji finansowej Spółki związanej z dalszym rozprzestrzenianiem się zagrożenia epidemiologicznego.

Rekomendacja Zarządu zostanie przedstawiona Radzie Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania, a ostateczną decyzję dotyczącą przeznaczenia zysku z 2019 r. na kapitał zapasowy Spółki podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-25Bartosz KuźniarPrezes Zarządu
2020-03-25Tomasz DotkuśWiceprezes Zarządu ds. finansowych