STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KOM: Informacje nt. odstąpienia od umów faktoringu, Środa, 25 marca (20:51)

Raport bieżący nr 10/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 w którym zostały przedstawione przewidziane do wdrożenia środki restrukturyzacyjne w ramach wszczętego postępowania sanacyjnego, Zarząd Komputronik S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 25 marca 2020 r. powziął informację o skutecznym odstąpieniu od łącznie czterech umów faktoringu, których stroną była Spółka oraz spółka zależna od Emitenta Komputronik Biznes Sp. z o.o. [Komputronik Biznes].

Odstąpienie dotyczyło dwóch umów faktoringu zawartych pomiędzy Emitentem a Bankiem Millennium S.A. oraz Santander Factoring sp. z o.o. oraz dwóch umów faktoringu zawartych pomiędzy Komputronik Biznes a Bankiem Millennium S.A. oraz Pekao Faktoring sp. z o.o.

Umowy faktoringu pomiędzy Emitentem a Bankiem Millennium S.A. oraz Santander Factoring sp. z o.o. od których odstąpiono przewidywały limit faktoringu w łącznej wysokości 55 mln zł, natomiast umowy faktoringu pomiędzy Komputronik Biznes a Bankiem Millennium S.A. oraz Pekao Faktoring sp. z o.o. przewidywały limit faktoringu w łącznej wysokości 8 mln zł.

Odstąpienie od ww. umów zostało dokonane przez Zarządcę sanacyjnego na podstawie postanowień w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od umowy w trybie art. 298 ustawy ? Prawo restrukturyzacyjne, wydanych przez sędziego-komisarza w postępowaniach sanacyjnych Emitenta oraz Komputronik Biznes.

O kolejnych istotnych działaniach podejmowanych w ramach środków restrukturyzacyjnych Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy ? Prawo restrukturyzacyjne.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-25Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu
2020-03-25Patryk Filipiak reperezentujący Zimmerman Filipiak Restruktryzacja S.A.Zarządca