STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DGA: Informacja na temat ustalenia wartości godziwej posiadanych udziałów przez Emitenta w spółce PBS Sp. z o.o., Czwartek, 26 marca (14:51)

Raport bieżący nr 3/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd DGA S.A. (Emitent) informuje, że zakończona została analiza i wycena wartości godziwej posiadanych udziałów w spółce PBS Sp. z o.o., która przeprowadzana jest w związku z badaniem sprawozdania finansowego za 2019 r. przez biegłego rewidenta. Emitent otrzymał od spółki PBS Sp. z o.o. zaktualizowane prognozy finansowe, na podstawie których dokonano ustalenia nowej wartości godziwej posiadanych udziałów, które zostały ustalone metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

W wyniku wyceny ustalono, że wartość godziwa posiadanych udziałów w spółce PBS Sp. z o.o. na 31.12.2019 r. wynosi 895.000 zł i uległa zmniejszeniu w stosunku do stanu z dnia 31.12.2018 r. o kwotę 1.105.000 zł. Niższa wartość godziwa w tej kwocie wpłynie na obniżenie wyniku finansowego za 2019 r.

Obniżenie prognoz będących podstawą wyceny wartości godziwej udziałów w spółce PBS Sp. z o.o. wynika m.in. z obecnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa COVID-19 i zmieniającego się otoczenia gospodarczego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-26Andrzej GłowackiPrezes Zarządu