STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SUW: Dwustronne podpisanie istotnej umowy, Czwartek, 26 marca (14:54)

Raport bieżący nr 16/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do RB 13/2020 z dnia 12.03.2020 r. Zarząd Suwary S.A. (Emitent) informuje, że została podpisana przez osoby reprezentujące Emitenta z LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku istotna umowa określająca zasady współpracy pomiędzy stronami, polegająca na wytwarzaniu i dostarczaniu przez SUWARY SA ? Zakład Pabianice kanistrów o pojemności 10, 20 i 30 litrów na potrzeby segmentu motoryzacyjnego. Umowa została przesłana drugiej stronie w celu podpisania. Umowa zawarta jest na okres 48 miesięcy.

Zgodnie z szacunkowymi wielkościami ustalonymi przez strony, łączna wartość 4 letniej umowy sprzedaży osiągnie wielkość powyżej 10 mln PLN. Umowa zawiera kary umowne, które nie mogą przekroczyć 3% jej wartości.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od przyjętych standardów rynkowych dla tego typu umów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-26Walter KuskowskiPrezes Zarządu