STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MIR: Wykreślenie zastawów rejestrowych z Rejestru Zastawów, Czwartek, 26 marca (15:15)

Raport bieżący nr 15/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka?) informuje, że w dniu 26 marca 2020 roku otrzymał postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa ? Śródmieścia w Krakowie, VII Wydziału Gospodarczego Rejestru Zastawów o wykreśleniu zastawu rejestrowego o numerze 2499300 ustanowionego na wierzytelności pieniężnej oraz o wykreśleniu zastawu rejestrowego o numerze 2498082 ustanowionego na zbiorze praw z rejestracji znaku towarowego "JOKO?.

Powyższe zastawy zostały ustanowione na zabezpieczenie wierzytelności Banku Zachodniego WBK z siedzibą we Wrocławiu (obecnie Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie), wynikających z umowy kredytu inwestycyjnego, o zawarciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2016, a o spełnieniu warunków zawieszających wejście umowy w życie ? raportem bieżącym nr 19/2016.

Najwyższa suma zabezpieczenia dla zastawu rejestrowego o numerze 2499300 wynosiła 18.000.000,00 (osiemnaście milionów) złotych.

Najwyższa suma zabezpieczenia dla zastawu rejestrowego o numerze 2498082 wynosiła 17.175.000,00 (siedemnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych.

Wykreślenie zastawów rejestrowych nastąpiło w związku z całkowitą spłatą kredytu inwestycyjnego, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 107/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-26Tomasz Sarapata Członek Zarządu
2020-03-26Sławomir ZiemskiCzłonek Zarządu