STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MBK: Zmiana uchwały Zarządu mBanku S.A. z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie wniosku dotyczącego podziału zysku za rok 2019, zmienionej uchwałą z dnia 10 marca 2020 roku, Czwartek, 26 marca (15:21)

Raport bieżący nr 14/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z 28 lutego 2020 roku i raportu bieżącego nr 10/2020 z 10 marca 2020 roku, Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, iż w dniu 26 marca 2020 roku podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie podziału zysku za rok 2019 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz uchwały z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A., zmienionych uchwałą z dnia 10 marca 2020 roku, w zakresie dotyczącym podziału zysku za rok 2019.

Zarząd Banku zadecydował o przedłożeniu do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wniosku dotyczącego podziału zysku za rok 2019 w następujący sposób:

Uzyskany w 2019 roku zysk netto mBanku S.A. w kwocie 980 979 554,44 złotych pozostawia się niepodzielonym.

Zmiana decyzji Zarządu dotyczącej podziału zysku w stosunku do rekomendacji przedstawionej w dniu 10 marca 2020 roku, zakładającej wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 48 702 922,05 zł, jest następstwem stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego przedstawionego w piśmie z 26 marca 2020 roku, zgodnie z którym mając na uwadze obecną sytuację związaną z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu, jak również ich spodziewanym wpływem na sektor bankowy, KNF oczekuje, że banki zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku. Jednocześnie, KNF oczekuje niepodejmowania działań, mogących skutkować osłabieniem bazy kapitałowej.

Uchwała Zarządu zostanie przedłożona do oceny Rady Nadzorczej zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-26Maciej MołdawaWicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego, Departament Compliance