STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FOR: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o prezentacji i dacie premiery Panzer Dragoon: Remake na platformie Nintendo Switch., Czwartek, 26 marca (15:33)

Raport bieżący nr 39/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("MAR?) spółka Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni ("Emitent?) przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą prezentacji i daty premiery Panzer Dragoon: Remake na platformie Nintendo Switch ("Informacja Poufna?)

Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione dnia 20 marca 2020r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

"Zarząd Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni ("Emitent?) informuje, iż w dniu dzisiejszym o godzinie 15:00 czasu CET gra Panzer Dragoon: Remake została zaprezentowana na Nintendo Direct i jednocześnie wprowadzona do sprzedaży w trybie "Shadow Drop?. Tryb wprowadzenia do sprzedaży jako "Shadow Drop?, polega na trzymaniu w tajemnicy terminu wydania gry do ostatniej minuty przed ogłoszeniem, dzięki czemu uzyskuje się efekt zaskoczenia graczy, który zostaje dodatkowo zintensyfikowany prezentacją gry na ważnym medialnym wydarzeniu. W opinii Zarządu Emitenta marcowe Nintendo Direct jest jednym z najważniejszych wydarzeń branży growej w tym roku. Fakt pokazania Panzer Dragoon: Remake na aż dwóch Nintendo Direct (E3 2019 i dzisiejsze wydarzenie), jest wielkim wyróżnieniem dla gry jak i dla Emitenta. Przystępując do tego wydarzenia, Emitent musiał zgodzić się na utrzymanie informacji o nim w tajemnicy, do dnia, w którym ono nastąpiło.

Gra jest aktualnie dostępna w Europie, Australii, Nowej Zelandii, USA, Kanadzie, Meksyku, a także po raz pierwszy w krajach Ameryki Południowej. Natomiast 2.04.2020 gra zadebiutuje na Nintendo Switch w Japonii. Cena gry to 24.99 Euro/24.99 USD lub równowartość w lokalnej walucie.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 27 marca 2020r. planowane jest rozpoczęcie przedsprzedaży gry w wersji pudełkowej na platformę Nintendo Switch przez Limited Run Games.

W opinii Zarządu Emitenta sprzedaż gry Panzer Dragoon: Remake na platformie Nintendo Switch (zarówno cyfrowo jak i fizycznie) będzie mieć istotny wpływ na wynik Spółki w roku 2020 jak i w kolejnych latach.?

Uzasadnienie opóźnienia przekazania Informacji Poufnej do publicznej wiadomości:

"W opinii Zarządu Emitenta opóźnienie przekazania Informacji Poufnej spełniało w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w MAR oraz w wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących opóźnienia ujawnienia informacji poufnych z dnia 20 października 2016r.

Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione w dniu 20 marca 2020r.

Z uwagi na fakt, że Emitent został zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji o terminie premiery gry na platformie Nintendo Switch oraz o prezentacji gry na wydarzeniu Nintendo Direct, opóźnienie przekazania Informacji Poufnej było uzasadnione ochroną prawnie usprawiedliwionych i uzasadnionych interesów Emitenta. Opóźnienie Informacji Poufnej dotyczącej przedsprzedaży gry w wersji pudełkowej wynika z tego, iż w związku z zobowiązaniami Emitenta, zdarzenie te mogło zostać ogłoszone i rozpoczęte dopiero po ogłoszeniu premiery gry i rozpoczęciu sprzedaży gry w wersji cyfrowej na platformie Nintendo Switch.

W opinii Zarządu Emitenta nie istniały przesłanki wskazujące na to, że opóźnienie ujawnienia Informacji Poufnej mogło wprowadzić w błąd opinię publiczną z uwagi na uprzednio przekazywane informacje.

Emitent podjął działania i zastosował środki niezbędne do zachowania w poufności Informacji Poufnej do czasu podania jej do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez bieżące monitorowanie poufności i sporządzenie listy osób posiadających dostęp do Informacji Poufnej.

Informacja Poufna została opóźniona do dnia 26 marca 2020 roku.?

Zgodnie z art. 17 ust. 4 akapit trzeci MAR natychmiast po podaniu opóźnionej Informacji Poufnej do wiadomości publicznej, Emitent poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia Informacji Poufnej składając pisemne wyjaśnienie na temat spełnienia warunków określonych w art. 17 ust. 4 pkt a - c MAR wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia, zgodnie z art. 4 ust 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji UE nr 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-26Zbigniew DębickiPrezes Zarządu