STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FFI: Informacja otrzymana w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, Czwartek, 26 marca (20:39)

Raport bieżący nr 29/2020

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka"), informuje, że w dniu 26 marca 2020 roku, w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 512 z późn. zm.), powziął informację o udziale w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu przez Highrock Limited z siedzibą na Gibraltarze zarejestrowaną w rejestrze handlowym Gibraltaru pod nr 112251. Informacje przekazane Emitentowi zawiadomieniem datowanym na dzień 26 marca 2020 r. Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-26Wojciech Horoch Pełnomocnik

Plik do pobrania