STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ECH: Zawiadomienia o nabyciu i zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta, Czwartek, 26 marca (20:48)

Raport bieżący nr 12/2020

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Echo Investment S.A. (dalej: "Emitent? lub "Spółka?) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienia zgodnie z przepisami art. 69 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Zawiadomienia") od (i) Pana Tibor Veres oraz spółek (ii) Dayton-Invest, (iii) WINGHOLDING Zrt., (iv) WING IHC ( nabycie pośrednie) oraz (v) spółki Lisala (nabycie bezpośrednie) informujące o nabyciu i zwiększeniu stanu posiadania do 272.375.784 akcji uprawniających do 66,00% głosów w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Echo Investment S.A. i stanowiących 66,00 % w kapitale zakładowym Emitenta.

Treść zawiadomień Spółka przekazuje w załącznikach do raportu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-26Maciej DrozdWiceprezes Zarządu
2020-03-26Artur LangnerWiceprezes Zarządu

Plik do pobrania