STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

INK: Raport roczny INSTAL KRAKÓW SA, Piątek, 27 marca (07:30)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody netto ze sprzedaży279 274297 79164 92069 791
Zysk (strata) z działalności operacyjnej26 02731 5776 0507 400
Zysk (strata) brutto27 09934 0856 3007 988
Zysk (strata) netto20 62027 4444 7936 432
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej22 929-12 2715 330-2 876
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-15 945-9 619-3 707-2 254
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-13 161-1 441-3 059-338
Przepływy pieniężne netto, razem-6 177-23 331-1 436-5 468
Aktywa, razem324 132294 16476 11468 410
Zobowiązania długoterminowe15 5594 5993 6541 069
Zobowiązania krótkoterminowe73 25162 46717 20114 527
Kapitał własny235 322227 09855 25952 814
Kapitał zakładowy7 2867 2861 7111 694
Liczba akcji (szt.)7 285 5007 285 5007 285 5007 285 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)2,833,770,660,88
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)2,833,770,660,88
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)32,3031,177,587,25
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)32,3031,177,587,25
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,001,700,000,40
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania