STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LGT: Zmiana siedziby Emitenta Logintrade S.A., Poniedziałek, 30 marca (13:25)

Zarząd Spółki LOGINTRADE S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 24.03.2020r. został dokonany wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym zmieniający adres siedziby spółki na: ul. Legnicka 57D lok. B/J, 54-203 Wrocław. Zmiana siedziby jest rezultatem inwestycji Spółki w nowy lokal (o zakupie lokalu i zamiarze zmiany siedziby informowano w raporcie bieżącym nr 9/2019).


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Wudarzewski - Prezes Zarządu
Michał Szlachcic - Wiceprezes Zarządu