STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AFC: Zawarcie aneksu do Umowy kredytowej, Poniedziałek, 30 marca (13:45)

Raport bieżący nr 2/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd AKCEPT Finance Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach ("Spółka", "Emitent"), działając w oparciu o art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 596/2014 UE w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) oświadcza, że w dniu 30.03.2020 roku Spółka zawarła z Bankiem Aneks nr 14 ("Aneks") do umowy o kredyt rewolwingowy z dnia 28.12.2010 roku ("Umowa kredytowa").

Mocą Aneksu zmianie uległa maksymalna kwota finansowania, która obecnie wynosi 1.150.000,00 złotych.

Pozostałe postanowienia Umowy kredytowej nie uległy istotnym zmianom.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-30Paweł BarańskiPrezes Zarządu
2020-03-30Monika TymińskaCzłonek Zarządu