STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TPE: Rekomendacja Zarządu TAURON Polska Energia S.A. w sprawie pokrycia straty netto za 2019 r. z kapitału zapasowego oraz niewypłacania dywidendy z kapitału zapasowego, Poniedziałek, 30 marca (18:18)

Raport bieżący nr 15/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

TAURON Polska Energia S.A. ("Emitent?) informuje, że 30 marca 2020 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję, iż zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta ("ZWZ?) pokrycie straty w wysokości 462 830 170,74 zł za rok obrotowy 2019 z kapitału zapasowego. Zarząd Emitenta nie będzie także rekomendował ZWZ wypłaty dywidendy w 2020 r. z kapitału zapasowego.

Jednocześnie Emitent informuje, że polityka dywidendowa ogłoszona w raporcie bieżącym nr 35/2016 z 2 września 2016 r. w zakresie wysokości dywidendy oraz warunków, jakie muszą zostać spełnione do jej wypłaty pozostaje bez zmian.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-30Marek WadowskiWiceprezes Zarządu
2020-03-30Urszula WiśniewskaProkurent