STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SUW: Wybór biegłego rewidenta do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019/2020 i 2020/2021 oraz przeglądów półrocznych., Poniedziałek, 30 marca (19:45)

Raport bieżący nr 18/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach ("Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wyborze przez Radę Nadzorczą Spółki firmy 4AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-846) przy ulicy Kochanowskiego 24/1, wpisanej na listę firm audytorskich, prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3363, jako biegłego rewidenta uprawnionego do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019/2020 i 2020/2021 oraz przeglądów półrocznych.

Wyboru dokonano zgodnie ze Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej Spółki, obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi oraz rekomendacją Komitetu Audytu. W związku z wyborem, o którym mowa powyżej Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do zawarcia stosownej umowy ze wskazanym podmiotem.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-30Walter KuskowskiPrezes Zarządu