STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SUW: Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Wtorek, 31 marca (15:21)

Raport bieżący nr 19/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego RB 17/2020 z dnia 28 marca 2020r., rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii z dnia 24 marca 2020 ( Dz.U. z 2020r. poz. 522) informuje, iż w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, nie odbyło się ono stosownie do treści art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych tj. w okresie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego, który w Spółce zakończył się w dniu 30 września 2019r. W konsekwencji nie zostały podjęte uchwały dotyczące:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;

2) powzięcie uchwały o pokryciu straty;

3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostanie zwołane w najbliższym terminie umożliwiającym jego bezpieczne przeprowadzenie.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-31Walter KuskowskiPrezes Zarządu