STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KCH: PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A., Wtorek, 31 marca (18:15)

Raport bieżący nr 8/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka?) informuje, że w dniu 31.03.2020 r. został podpisany z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank?) aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 2.03.2004 r. ("Umowa?). Zgodnie z aneksem do Umowy termin spłaty kredytu został wydłużony do dnia 30.06.2020 r.

Zmianie uległy również kwoty kredytu w rachunku bieżącym oraz okresy wykorzystania kredytu: (i) 3 470 tys. PLN w okresie od dnia 31.03.2020 r. do dnia 29.04.2020 r.; (ii) 3 430 tys. PLN w okresie o dnia 30.04.2020 r. do dnia 28.05.2020 r.; (iii) 3 390 tys. PLN w okresie od dnia 29.05.2020 r. do dnia 29.06.2020 r.

Razem z aneksem do Umowy została również zawarta umowa zastawów finansowych na środkach pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych zawartych z Bankiem.

O wcześniejszych zmianach w/w Umowy, Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym nr 31/2019 z dnia 25.09.2019 r. oraz raporcie bieżącym nr 29/2019 z dnia 26.07.2019 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust 1 MAR


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-31Andrzej ZdebskiPrezes Zarządu
2020-03-31Łukasz AdachWiceprezes Zarządu