STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PJP: Raport roczny PROJPRZEM MAKRUM SA, Wtorek, 31 marca (23:09)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody ze sprzedaży124 089116 57728 84727 369
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 6209 9282 0042 331
Zysk (strata) przed opodatkowaniem8 5918 5831 9972 015
Zysk (strata) netto7 0807 1641 6461 682
Zysk na akcję (PLN)1,181,200,280,28
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej4 03919 1789394 502
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(11 078)(9 817)(2 575)(2 305)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej8 189(8 348)1 904(1 960)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów1 0051 018234241
Aktywa166 873149 26139 18634 712
Zobowiązania długoterminowe11 9483 1522 806733
Zobowiązania krótkoterminowe56 54751 22113 27911 912
Kapitał własny98 37894 88723 10222 067
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania