STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

JWW: JWW INVEST S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JWW Invest S.A. w dniu 01.04.2020 roku., Środa, 1 kwietnia (16:48)

Raport bieżący nr 6/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd JWW Invest S.A. podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 01.04.2020r w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Wojdyło-Rudzka, Olimpia Płonka spółka cywilna w Katowicach przy ul. Ligockiej 103, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-01Robert MichnaCzłonek Zarządu Robert Michna
2020-04-01Maria WcisłoPrezes ZarząduMaria Wcisło

Plik do pobrania