STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

JWW: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy JWW Invest S. A z dnia 01.04.2020 , Środa, 1 kwietnia (16:54)

Raport bieżący nr 7/2020

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd JWW Invest S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JWW Invest S.A., które odbyło się w dniu 01.04.2020r:

- Wojciech Wcisło posiada 5 600 000 akcji odpowiadających 11 200 000 głosów, co stanowiło 62,22% udziału w liczbie głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 50,91% kapitału zakładowego

- Jerzy Wcisło posiada 4 644 156 akcji odpowiadających 6 044 156 głosów, co stanowiło 33,58% udziału w liczbie głosów na przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 42,22% kapitału zakładowego


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-01Robert MichnaCzłonek ZarżaduRobert Michna
2020-04-01Maria WcisłoPrezes ZarząduMaria Wcisło