STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AZC: Skonsolidowany raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2019, Czwartek, 2 kwietnia (13:25)

Zarząd Spółki Aztec International S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym niniejszym przekazuje skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019, złożony z następujących załączników:


1. List Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów

2. Wybrane dane finansowe skonsolidowane

3. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

5. Oświadczenie o rzetelności sprawozdania finansowego

6. Oświadczenie w sprawie prawidłowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

7. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego


Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 ? ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Cędrowski - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

Plik do pobrania