STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MEX: Kolejna zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok, Poniedziałek, 6 kwietnia (17:39)

Raport bieżący nr 8/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "Mex Polska" S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. oraz raportu bieżącego nr 7/2020 z dnia 23 marca 2020 r., informuje o zmianie terminu publikacji okresowego jednostkowego i skonsolidowanego rocznego raportu za 2019 rok. Raporty zostaną opublikowane w dniu 30 kwietnia 2020.

Pierwotny termin przekazania przez Emitenta do wiadomości publicznej ww. raportów, podany w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r., miał nastąpić w dniu 31 marca 2020 r. Raportem nr 7/2020 z dnia 23 marca 2020 r. Emitent poinformował o przesunięciu terminu publikacji ww. raportów z 31 marca 2020 r. na 16 kwietnia 2020 r.

Decyzja o kolejnym przesunięciu terminu publikacji raportu rocznego jest związana z koniecznością zmiany organizacji pracy Emitenta podjętą na skutek epidemii korona wirusa SARS-CoV-2.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-06PAWEŁ KOWALEWSKIPREZES ZARZĄDU
2020-04-06PIOTR MIKOŁAJCZYKWICEPREZES ZARZĄDU