STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WSE: Informacja nt. wpływu skutków koronawirusa COVID ? 19 na działalność grupy Work Service, Wtorek, 7 kwietnia (01:06)

Raport bieżący nr 18/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Work Service S.A. ("Emitent", "Spółka?) w związku z opublikowanym zaleceniem Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ESMA z dnia 12 marca 2020 r. informuje o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta, jego wyniki finansowe i perspektywy.

Działalność Grupy Work Service jest istotnie uzależniona od kondycji finansowej zróżnicowanego portfolio klientów reprezentujących różne sektory gospodarki z których część może być dotknięta recesją wywołaną skutkami panującej pandemii koronawirusa COVID-19.

Zgodnie z aktualną na dzień 6 kwietnia 2020 r. oceną, Emitent spodziewa się, iż skutki mogą mieć negatywny wpływ na sytuację Emitenta i jego spółek zależnych m.in. w związku z:

(i) możliwymi opóźnieniami płatności od niektórych klientów, co może skutkować wzrostem należność i czasowym zmniejszeniem wpływów ze sprzedaży faktur do faktorów; oraz

(ii) czasowym obniżeniem poziomu przychodów ze sprzedaży w związku z ewentualnym spadkiem zamówień.

Grupa Work Service odnotowała jedynie ograniczony spadek zamówień w drugiej połowie marca b.r., jednak według przewidywań Spółki może on pogłębiać się w kwietniu, a następnie w kolejnych tygodniach jeśli spowolnienie gospodarcze będzie się utrzymywać. W szczególności spowolnieniem dotknięte mogą być obszary działalności transgranicznej, działalność dla sektora motoryzacji oraz inne działalności produkcyjno-przemysłowe. Obecnie Emitent nie został jeszcze dotknięty skutkami potencjalnych zatorów płatniczych.

W związku z przedstawionymi powyżej czynnikami i procesami rynkowymi Emitent planuje podjąć nastającej działania:

(i) Poszukiwać zamówień z sektorów w których może być zgłaszane zapotrzebowanie pomimo potencjalnej recesji, a w szczególności z obszarów logistyki, branży spożywczej oraz medycznej,

(ii) Ograniczać koszty działalności, dostosowując je do skali działalności,

(iii) Negocjować nowe korzystniejsze terminy płatności wynikające z zobowiązań Emitenta wobec niektórych kontrahentów,

(iv) Prowadzić aktywny monitoring, a w koniecznych przypadkach bardziej stanowczą niż dotychczas windykację swoich należności.

W związki z niepewnością co do długości okresu potencjalnej recesji precyzyjne oszacowanie jej wpływu na wyniki i kondycję finansową Grupy Work Service w dniu niniejszego raportu nie jest możliwe do oszacowania.

Zarząd Spółki ocenia, że obserwowane zmiany są wyzwaniem dla Grupy Work Service przede wszystkim w krótkim i średnim terminie. W długoterminowej perspektywie, model biznesowy Grupy Work Service jest dostosowany do wspierania klientów w zakresie elastycznych rozwiązań pracowniczych także w okresach ewentualnego spowolnienia gospodarczego.

Podpisy:

Iwona Szmitkowska ? Prezes Zarządu

Jarosław Dymitruk ? Wiceprezes Zarządu


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-07Iwona Szmitkowska Prezes Zarządu
2020-04-07Jarosław Dymitruk Wiceprezes Zarządu