STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OPN: Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w marcu 2020 roku, Wtorek, 7 kwietnia (13:09)

Raport bieżący nr 7/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w marcu 2020 roku wynosi ?68 981 tys. zł, co oznacza spadek o 8% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w marcu 2019 roku (75 208 tys. zł).?

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 31 marca 2020 roku ukształtowały się na poziomie 155 679 tys. zł, co stanowi 0,3% spadek względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 156 212 tys. zł.

Na wielkość przychodów uzyskanych w marcu 2020 roku wpłynęło przesunięcie sezonu wymiany opon wynikające z warunków pogodowych (znacząco niższe temperatury w marcu 2020 roku w porównaniu z marcem 2019 roku) oraz spadek zamówień w Polsce i w krajach europejskich (w szczególności we Włoszech, Francji i Hiszpanii), w których ogłoszony został stan epidemii w związku z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

Z uwagi na brak możliwości oszacowania czasu trwania obecnej sytuacji oraz dalszego jej rozwoju, a także z uwagi na nieprzewidywalność czynników zewnętrznych, nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych, dotyczących wpływu obecnej sytuacji na przychody finansowe Spółki w kolejnych miesiącach.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-07Dariusz TopolewskiPrezes Zarządu
2020-04-07Michał ButkiewiczCzłonek Zarządu