STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SNT: Uzupełnienie składu i wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz uzupełnienie składu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń, Czwartek, 9 kwietnia (15:09)

Raport bieżący nr 16/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 9 kwietnia 2020 r. uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Audytu, na mocy której powołała w jego skład Pana Dariusza Daniluka. Jednocześnie, w ramach tej samej uchwały Rada Nadzorcza dokonała wyboru Przewodniczącego Komitetu Audytu w osobie Pana Dariusza Daniluka.

W związku z tym skład Komitetu Audytu przedstawia się w sposób następujący:

1. Dariusz Daniluk ? Przewodniczący Komitetu Audytu,

2. Piotr Chudzik ? Członek Komitetu Audytu,

3. Wiesław Łatała ? Członek Komitetu Audytu.

Ponadto, na tym samym posiedzeniu, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie uzupełnienia

składu Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń, na mocy której powołała w jego skład Pana Dariusza Daniluka.

W związku z tym skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń przedstawia się w sposób następujący:

1. Sawa Zarębińska ? Przewodnicząca Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń,

2. Mariusz Książek - Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń,

3. Dariusz Daniluk ? Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-09CEZARY KOZANECKIPREZES ZARZĄDU