STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SNT: Informacja o wygranym przetargu dot. systemu Da Vinci, Wtorek, 14 kwietnia (14:45)

Raport bieżący nr 17/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że w dniu 14 kwietnia 2020 r. Spółka powzięła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie 70-111, przy al. Powstańców Wielkopolskich nr 72 (Szpital).

Oferta dotyczy sprzedaży, dostawy, uruchomienia, przeszkolenia personelu i opieki serwisowej systemu chirurgii robotycznej Da Vinci dla Szpitala. Wartość złożonej przez Spółkę oferty wynosi 12 496 500 zł netto.

Wybór przedmiotowej oferty został uznany przez Zarząd Synektik za istotną, gdyż jej wartość przekracza 9 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania. Przychody uzyskane z realizacji projektu wpłyną na wynik finansowy Synektik SA w roku finansowym 2019, trwającym od 1 października 2019 do 30 września 2020 r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-14CEZARY KOZANECKIPREZES ZARZĄDU