STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AZC: Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ na dzień 13.05.2020 r., Środa, 15 kwietnia (13:45)

Zarząd Spółki AZTEC International S.A. przekazuje w załączeniu informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 maja 2020 roku.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Cędrowski - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

Plik do pobrania