STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PJP: Dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego, Środa, 22 kwietnia (17:21)

Raport bieżący nr 3/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Projprzem Makrum S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (zwana dalej także "Spółką") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 22 kwietnia 2020 r., otrzymał informację, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę, zgodnie z którą do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 541.750 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, powstałych w wyniku konwersji akcji imiennych Spółki serii A, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 2/2020 z dnia 06 marca 2020 r.

Z dniem 30 kwietnia 2020 r. w/w akcje zostaną wprowadzone do obrotu pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. asymilacji tych akcji z akcjami Spółki, które juz znajdują się w obrocie giełdowym. Spółka złożyła do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wniosek w sprawie asymilacji w/w akcji.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-22 Piotr Szczeblewski Prezes Zarządu
2020-04-22 Dariusz Szczechowski Wiceprezes Zarządu