STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENE: Raport roczny CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA, Środa, 22 kwietnia (17:33)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów417 518369 03897 05786 489
Koszt własny sprzedaży392 378345 03091 21380 862
Zysk (strata) netto na działalności operacyjnej6 5302 9961 518702
Zysk (strata) brutto-1 4361130-334265
Zysk (strata) netto-2 872496-668116
Liczba udziałów/akcji w sztukach23 566 90023 566 90023 566 90023 566 900
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,120,02-0,030,00
Aktywa trwałe416 085183 62797 70742 704
Aktywa obrotowe29 03039 7006 8179 233
Kapitał własny105 163108 03624 69525 125
Zobowiązania długoterminowe230 12528 45254 0396 617
Zobowiązania krótkoterminowe109 82886 83925 79020 195
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)4,464,581,051,07
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej75 88513 01217 6403 049
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-28 209-19 471-6 557-4 563
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-47 6467 220-11 0761 692
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania