STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENE: Skonsolidowany Raport roczny CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA, Środa, 22 kwietnia (17:54)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019 20182019 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów417 691 371 71297 09787 115
Koszt własny sprzedaży 394 090 348 16391 61181 596
Zysk (strata) na działalności operacyjnej4 1131 588956372
Zysk (strata) brutto -1 01731-2367
Zysk (strata) netto -2 468-736-574-172
Liczba udziałów/akcji w sztukach 23 566 90023 566 90023 566 90023 566 900
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,10-0,03-0,02-0,01
Aktywa trwałe 374 753169 33188 00139 379
Aktywa obrotowe 39 69548 1139 32111 189
Kapitał własny 102 307104 71824 02424 353
Zobowiązania długoterminowe218 17238 52951 2328 960
Zobowiązania krótkoterminowe93 97174 19722 06717 255
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)4,344,441,021,03
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej74 80114 93917 3883 501
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-28 995-15 659-6 740-3 670
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-43 121-1 288-10 024-302
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Plik do pobrania