STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PLY: Nabycie Virgin Mobile Polska, Środa, 22 kwietnia (18:18)

Raport bieżący nr 19/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Rada Dyrektorów Play Communications S.A. ("Spółka?) informuje, że w dniu 22 kwietnia 2020 r. P4 sp. z o.o. ("PLAY?), spółka w 100% zależna od Spółki, zawarła Przedwstępną Umowę Sprzedaży i Nabycia Udziałów (Preliminary Share Sale and Purchase Agreement; "PSPA?) dotyczącą nabycia 100% udziałów w Virgin Mobile Polska sp. z o.o. ("VMP?) od jej wspólników i głównych inwestorów, w tym Delta Partners Emerging Markets TMT Growth Fund II L.P. oraz Dirlango Trading & Investments Limited.

Cena nabycia dotycząca 100% udziałów w VMP (na zasadzie debt-free i cash-free) została ustalona na 13,4 mln EUR (60,7 mln PLN). Nabycie zostanie sfinansowane ze środków własnych oraz w oparciu o dostępne PLAY finansowanie zewnętrzne i będzie podlegało określonym korektom związanym z procedurą tzw. closing accounts.

Nabycie VMP wymaga zgody antymonopolowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających, Spółka poinformuje rynek o zawarciu Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży i Nabycia Udziałów (Promised Share Sale and Purchase Agreement).

Nabycie VMP, uwzględniając koszty integracji oraz przewidywane synergie, powinno mieć pozytywny wpływ na skorygowaną EBITDA oraz wolne przepływy pieniężne dla akcjonariuszy Spółki (FCFE) w ciągu 24 miesięcy od daty nabycia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-22 Bruce McInroy Dyrektor
2020-04-22 Serdar Çetin Dyrektor