STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATP: Wstępne wyniki w III kwartale roku obrotowego 2019/2020., Czwartek, 23 kwietnia (11:21)

Raport bieżący nr 4/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka), działając na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia MAR informuje, że wg wstępnych, szacunkowych wyników finansowych, w III kwartale roku obrotowego 2019/2020 tj. w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 marca 2020r. Spółka zrealizowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 84 297 tys. zł tj. wyższe o 25,1% w porównaniu z analogicznym okresem roku obrotowego 2018/2019 oraz osiągnęła zysk netto w wysokości ok. 2 537 tys. zł wobec zysku netto w wysokości 1 629 tys. zł w tym samym okresie roku obrotowego 2018/2019 (wzrost o 55,7%).

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. podjął decyzję o publikacji wstępnych wyników finansowych za III kwartał roku obrotowego 2019/2020 z uwagi na fakt, iż wyniki te odbiegają od wyników finansowych Spółki osiągniętych w analogicznym okresie poprzednich lat obrotowych. W opinii Zarządu Spółki, znaczny wzrost sprzedaży osiągnięty w III kwartale roku obrotowego 2019/2020 wynikał przede wszystkim z dwóch czynników. Po pierwsze Święta Wielkanocne, z którymi wiąże się sezonowy wzrost sprzedaży Spółki, przypadały w bieżącym roku nieco wcześniej w porównaniu z 2019r., co spowodowało przesuniecie części sprzedaży z kwietnia na marzec br. Po drugie część odbiorców Spółki mogła zwiększyć zamówienia z uwagi na obawy dotyczące ewentualnego przerwania łańcucha dostaw, powstałe w następstwie COVID 19. W związku z powyższym w kolejnym kwartale roku tj. w okresie od kwietnia do czerwca br. sprzedaż Spółki może być niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2019r., niemniej jednak w chwili obecnej Spółka nie jest w stanie oszacować skali tego zjawiska.

Planowany termin publikacji raportu okresowego za III kwartał roku obrotowego 2019/2020 przypada w dniu 1 czerwca 2020r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-23Piotr BielińskiPrezes Zarządu