STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WWL: Deklaracja dywidendy ? uchwała Zarządu, Czwartek, 23 kwietnia (12:45)

Raport bieżący nr 3/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W dniu 23.04.2020 roku Zarząd Wawel S.A. przyjął uchwałę, na podstawie której postanowił przedłożyć Radzie Nadzorczej wniosek o przeznaczeniu z zysku za rok 2019, kwoty 44 992 650,00 PLN (30,00 PLN na jedną akcję) na wypłatę dywidendy.

Przedmiotowy wniosek zostanie przedłożony Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 16 Statutu Emitenta.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku Wawel S.A. za rok 2019 podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-23Dariusz OrłowskiPrezes Zarządu
2020-04-23Wojciech WinkelCzłonek Zarządu