STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PJP: Asymilacja 541.750 akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. , Wtorek, 28 kwietnia (13:12)

Raport bieżący nr 4/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Projprzem Makrum S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (zwana dalej także "Spółką") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 kwietnia 2020 r., otrzymał informację, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A postanowił dokonać w dniu 30 kwietnia 2020 r. asymilacji 541.750 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, powstałych w wyniku konwersji akcji imiennych Spółki serii A, z pozostałymi akcjami zwykłymi na okaziciela Spółki.

Spółka informowała raportem bieżącym nr 2/2020 z dnia 06 marca 2020r. o konwersji akcji, zaś raportem bieżącym nr 3/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r., Spółka informowała o wprowadzeniu do obrotu w/w akcji pod warunkiem ich asymilacji z pozostałymi akcjami Spółki. W związku z powyższym, w dniu 30 kwietnia 2020 r. asymilowane akcje zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-28 Piotr Szczeblewski Prezes Zarządu
2020-04-28 Dariusz Szczechowski Wiceprezes Zarządu