STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ELB: Aktualizacja informacji nt. działań realizowanych w ramach prowadzonej upadłości, Czwartek, 30 kwietnia (22:00)

Raport bieżący nr 47/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka, Emitent] informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do wstępnych rokowań dotyczących ustalenia zasad przejęcia składników masy upadłości przedsiębiorstwa Spółki poprzez dzierżawę, nabycie, wejście w prawa i obowiązki bądź na innych zasadach w sposób dopuszczalny przepisami prawa, o których Emitent informował raportem bieżącym nr 32/2020, w dniu 30 kwietnia 2020 r. do Spółki wpłynęły trzy oferty złożone przez Mostostal Zabrze Elektro Sp. z o.o. z siedzibą

w Gliwicach.

Pierwsza oferta dotyczy nabycia grupy kontraktowej. Druga oferta dotyczy nabycia grupy kontraktowej. Trzecia oferta dotyczy nabycia udziałów spółki zależnej.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-30Marcin FerdynSyndyk masy upadłości