STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LRQ: Odwołanie Członka Rady Nadzorczej LARQ S.A., Piątek, 1 maja (04:45)

Raport bieżący nr 29/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent? lub "Spółka?) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 30 kwietnia 2020 r. została podjęta uchwała o odwołaniu, z chwilą podjęcia uchwały, z Rady Nadzorczej Spółki Pana Radosława Kudły, pełniącego dotychczas funkcje Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna

§ 9 w zw. z § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-01Anna Krawczyńska-NowakCzłonek ZarząduAnna Krawczyńska-Nowak
2020-05-01Marek MoszkowiczCzłonek ZarząduMarek Moszkowicz