STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IMC: IMC istotnie zwiększyła przychody w 2019 r., Poniedziałek, 4 maja (19:27)

IMC, grupa rolnicza notowana na GPW, zanotowała w ubiegłym roku 29 proc. wzrostu przychodów do 169,6 mln USD. Spółka oprócz wzrostu skali biznesu skupiła się również na kontynuacji strategii redukcji zadłużenia, które w ciągu roku spadło o 20 proc.

Wzrost przychodów IMC osiągnęło dzięki wyższej o 31 proc. sprzedaży zbóż i roślin oleistych. W pierwszej połowie roku ubiegłego roku spółka sprzedawała zbiory z rekordowego urodzaju z 2018 r. Cena sprzedaży kukurydzy była na podobnym poziomie jak w 2018 r. (wzrost o 1 proc.). Z kolei ceny pszenicy wzrosły o 4 proc., a roślin oleistych (słonecznik i soja) spadły odpowiednio o 7 proc. i 8 proc. 98,5 proc. przychodów pochodziło ze sprzedaży produkcji roślinnej. Resztę stanowiła hodowla bydła mlecznego oraz usługi związanie z magazynowaniem zboża. 80 proc. przychodów IMC zrealizowało ze sprzedaży eksportowej denominowanej w dolarach.

Wynik EBITDA spółki w 2019 r. zmniejszył się o 23 proc. do 39,3 mln USD, a zysk netto wyniósł 7,3 mln USD i był mniejszy o 74 proc. Przyczyną spadków była gorsza wydajność głównych upraw (zbiory zbóż i roślin oleistych w 2019 r. wyniosły 795 tys. ton vs 856 tys. ton w rekordowym w 2018 r.), umocnienie hrywny (wzrost o 16,9 proc.) i wyższe koszty związane z dystrybucją produkcji.

W 2019 r. przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły 4,6 mln USD. Spółka inwestowała głównie w zakup nowych maszyn rolniczych, a także w modernizację elewatorów i zakończenie remontu fermy mlecznej w klastrze czernichowskim.

W ciągu 2019 r. IMC kontynuowała strategię redukcji zadłużenia odsetkowego. Na dzień 31 grudnia 2019 r. dług IMC zmniejszył się do 47 mln USD w porównaniu do 58,8 mln USD na koniec 2018 r.

W ubiegłym roku IMC wypłaciła rekordową dywidendę w wysokości 16,5 mln USD. Stopa dywidendy na moment jej wypłaty wynosiła 12 proc.

Interia, opr. MD