STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LRQ: Powierzenie funkcji Prezesa Zarządu, Środa, 6 maja (10:51)

Raport bieżący nr 30/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 6 maja 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta powierzyła Pani Annie Krawczyńskiej - Nowak pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Emitenta na okres do końca V (piątej) wspólnej kadencji. Pani Anna Krawczyńska ? Nowak pełniła funkcję Członka Zarządu Emitenta od dnia 2 stycznia 2019 roku do dnia 28 czerwca 2019 roku (IV kadencja Zarządu) oraz od 29 czerwca 2019 roku do dnia 6 maja 2020 roku (V kadencja Zarządu).

Pani Anna Krawczyńska - Nowak nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej lub spółce kapitałowej, nie uczestniczy również w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Anna Krawczyńska - Nowak nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia notę biograficzną Pani Anny Krawczyńskiej - Nowak obejmującą informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-06Anna Krawczyńska-NowakPrezes ZarząduAnna Krawczyńska-Nowak
2020-05-06Marek MoszkowiczCzłonek ZarząduMarek Moszkowicz

Plik do pobrania