STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SFD: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 rok oraz raportu rocznego za 2019 rok, Środa, 6 maja (13:55)

Zarząd Spółki SFD Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do komunikatu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 kwietnia 2020 roku, informuje, iż z uwagi na trwający stan epidemii COVID-19, Emitent wyznaczył nowy termin publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku na dzień 29 czerwca 2020 roku oraz raportu rocznego za rok 2019 na dzień 29 lipca 2020 roku.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 1/2020 w dniu 14 stycznia 2020 roku, pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu za I kwartał 2020 roku był dzień 15 maja 2020 roku, natomiast terminem publikacji raportu rocznego za rok 2019 był dzień 29 maja 2020 roku.

Pozostałe daty publikacji raportów okresowych wskazane w harmonogramie opublikowanym w raporcie bieżącym EBI nr 1/2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku pozostają bez zmian.


Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect?.

Osoby reprezentujące spółkę:
Mateusz Pazdan - Prezes Zarządu