STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PJP: Zawarcie umowy o wykonanie inwestycji budowlanej przez spółkę zależną Emitenta, Środa, 6 maja (17:03)

Raport bieżący nr 5/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki PROJPRZEM MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 6 maja 2020 r., spółka zależna Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy zawarła jako Generalny Wykonawca, ze spółką PREH Car Connect Polska Sp. z o.o. jako Zamawiającym, umowę na realizację inwestycji budowlanej pn.: "BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ z BUDYNKIEM SOCJALNO - BIUROWYM, w tym rozbudowa i przebudowa zakładowych sieci i przyłączy: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowych, wodociągowych i elektrycznych, rozbudowa i przebudowa zakładowych dróg wewnętrznych i parkingu oraz budowa zjazdu w Siemianicach?, o wartości wynagrodzenia umownego Generalnego Wykonawcy w wysokości 13.518.036,24 zł netto.

Strony ustaliły termin odbioru końcowego przedmiotu umowy na dzień 30.11.2020 r.

Łączna suma kar umownych przewidziana w umowie nie może przekraczać wartości 10% wynagrodzenia ryczałtowego netto.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardowych warunków w tego typu umowach.

Niniejsza informacja uznana została przez Spółkę za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-06 Piotr Szczeblewski Prezes Zarządu
2020-05-06 Dariusz Szczechowski Wiceprezes Zarządu