STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ELB: Powzięci informacji o złożeniu żądania przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. wypłaty środków z gwarancji należytego wykonania umowy, Czwartek, 7 maja (16:09)

Raport bieżący nr 49/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 7 maja 2020 r. Spółka otrzymała od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. [PZU] informację o złożeniu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. [PSE] żądania do zapłaty kwoty ok. 14 mln zł z gwarancji należytego wykonania umowy, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-07Marcin FerdynSyndyk masy upadłości