STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LRQ: Wpłynięcie korekty zawiadomień otrzymanych w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej , Czwartek, 7 maja (17:48)

Raport bieżący nr 32/2020

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?) informuje, że w dniu 7 maja 2020 roku, Spółka otrzymała od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ("Rockbridge?), działającego w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych ("Fundusze?), korektę zawiadomień o zmniejszeniu udziału przez Fundusze w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o których otrzymaniu Spółka informowała raportem bieżącym nr 18/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku oraz nr 20/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku.

Przyczyną korekty jest omyłkowe nieuwzględnienie przez Rockbridge w zawiadomieniu z dnia 20 kwietnia 2020 roku oraz w zawiadomieniu z dnia 22 kwietnia 2020 roku transakcji objęcia 250.000 akcji Spółki przez jeden z Funduszy.

Pełna treść otrzymanej od Rockbridge korekty zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-07Anna Krawczyńska-NowakPrezes ZarząduAnna Krawczyńska-Nowak
2020-05-07Marek MoszkowiczCzłonek ZarząduMarek Moszkowicz

Plik do pobrania