STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LRQ: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku, Czwartek, 7 maja (17:57)

Raport bieżący nr 33/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że zmianie ulega termin publikacji jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku, wskazany w raporcie bieżącym nr 3/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku. Pierwotnie ustalona data publikacji tego raportu na dzień 20 maja 2020 roku zostaje przesunięta na dzień 6 lipca 2020 roku.

Emitent wskazuje, że zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku spowodowana jest przesunięciem terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku przez spółkę pod firmą Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Nextbike PL?) na dzień 29 czerwca 2020 roku, o czym Nextbike PL informował raportem bieżącym EBI nr 11/2020 roku z dnia 7 maja 2020 roku, co skutkuje brakiem dostępu do danych finansowych Nextbike PL niezbędnych do przygotowania przez Emitenta jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku w pierwotnym terminie.

Zarząd Emitenta jednocześnie wskazuje, iż dane finansowe Nextbike PL mają wpływ na wynik finansowy Emitenta, z uwagi na ich wpływ na wartość akcji Nextbike PL, które są w bezpośrednim posiadaniu Emitenta oraz certyfikatów inwestycyjnych będących w posiadaniu spółki w 100% zależnej od Emitenta ? LARQ Fund Management sp. z o.o.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych Emitenta w 2020 roku pozostają bez zmian.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 80 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-07Anna Krawczyńska-NowakPrezes ZarząduAnna Krawczyńska-Nowak
2020-05-07Marek MoszkowiczCzłonek ZarząduMarek Moszkowicz