STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ELB: Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji przez Członków Zarządu Spółki , Czwartek, 7 maja (21:21)

Raport bieżący nr 50/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 7 maja 2020 r. Spółka powzięła informację o złożeniu rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Spółki przez:

? Pana Jacka Podgórskiego ? Prezesa Zarządu,

? Pana Adama Świgulskiego ? Wiceprezesa Zarządu,

? Pana Krzysztofa Czajkę ? Członka Zarządu.

Złożone rezygnacje wywołują skutek na dzień 11 maja 2020 r.

Jako przyczyny złożonych rezygnacji ww. osoby wskazały przede wszystkim na ograniczone kompetencje w kierowaniu Spółką wynikające z decyzji o ogłoszeniu upadłości wobec Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-07Marcin FerdynSyndyk masy upadłości