STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ELB: Wyrażenie przez Sąd zgody na zawarcie na czas określony umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta, Czwartek, 7 maja (22:48)

Raport bieżący nr 51/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 7 maja 2020 r. powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy [Sąd] postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 maja 2020 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie na czas określony umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta.

Wyrażona przez Sąd zgoda zakłada obowiązek dzierżawcy zapłaty płatnego co miesiąc czynszu dzierżawnego oraz obejmuje:

? zorganizowaną część przedsiębiorstwa "Produkcja?, w skład której wchodzi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji rozdzielnic i szynoprzewodów w zakładach w Tychach i Koninie, na okres od dnia 7 maja 2020 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. oraz,

? zorganizowanej części przedsiębiorstwa "Realizacja?, w skład której wchodzi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług [realizacji kontraktów] w branży energetycznej i przemysłowej, zlokalizowanej w Katowicach oraz w poszczególnych lokalizacjach, gdzie taka działalność jest prowadzona, na okres od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-07Marcin FerdynSyndyk masy upadłości