STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ELB: Uchwały podjęte podczas posiedzenia Rady Wierzycieli , Czwartek, 7 maja (23:54)

Raport bieżący nr 52/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka, Emitent] przekazuje treść uchwał podjętych na posiedzeniu Rady Wierzycieli w dniu 7 maja 2020 r. uznając, że mają one istotne znaczenie dla wszystkich interesariuszy Spółki.

1. Uchwała w sprawie udzielenia zezwolenia Rady na dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa Emitenta przez Syndyka. Rada Wierzycieli na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 1) Prawa upadłościowego oraz § 15 pkt a) Regulaminu Rady, postanowiła udzielić zezwolenia na dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa Spółki przez Syndyka od dnia 25 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

2. Uchwała w sprawie udzielenia zezwolenia Rady na odstąpienie przez Syndyka od sprzedaży przedsiębiorstwa Emitenta jako całości. Rada Wierzycieli na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 2) Prawa upadłościowego oraz § 15 pkt b) Regulaminu Rady, postanowiła udzielić zezwolenia na odstąpienie przez Syndyka od sprzedaży przedsiębiorstwa Spółki jako całości.

3. Uchwała w sprawie opinii Rady w przedmiocie zasadności wydzierżawienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa Emitenta. Rada Wierzycieli na podstawie art. 205 ust. 1 Prawa upadłościowego oraz § 14 ust. 1 i § 17 Regulaminu Rady, postanowiła pozytywnie zaopiniować zawarcie przez Syndyka na czas określony umowy dzierżawy zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz Zarmen Sp. z o.o.:

? zorganizowanej części przedsiębiorstwa "Produkcja?, w skład której wchodzi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji rozdzielnic i szynoprzewodów w zakładach w Tychach i Koninie, na okres od dnia 7 maja 2020 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.,

? zorganizowanej części przedsiębiorstwa "Realizacja?, w skład której wchodzi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług [realizacji kontraktów] w branży energetycznej i przemysłowej, zlokalizowanej w Katowicach oraz w poszczególnych lokalizacjach, gdzie taka działalność jest prowadzona, na okres od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wierzytelności należących do masy. Rada Wierzycieli na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 3) oraz art. 334 ust. 2 Prawa upadłościowego oraz § 14 ust. 1 Regulaminu Rady, postanawia wyrazić zgodę na sprzedaż wierzytelności należących do masy upadłości wraz z produkcją w toku na rzecz Zarmen Sp. z o.o.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-07Marcin FerdynSyndyk masy upadłości