STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ELB: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości w dniu 11 maja 2020 roku, Poniedziałek, 11 maja (20:51)

Raport bieżący nr 54/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka, Emitent] podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki [NWZ] w dniu 11 maja 2020 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.

Treść podjętych przez NWZ Spółki uchwał oraz projekt uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta stanowi załącznik do niniejszego raportu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-11Marcin FerdynSyndyk masy upadłości

Plik do pobrania